Schooltoelage

Ook kleuters en kinderen uit het lager onderwijs kunnen in aanmerking komen voor een schooltoelage.

De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet te hoog mag zijn. Daarnaast spelen nationaliteit en de aanwezigheid op school een rol.

Naar schatting heeft één op vier leerlingen recht op een schooltoelage. Het is dus zeker de moeite om eens na te kijken of u in aanmerking komt.

De gelijkschakeling van de inkomensvoorwaarden van kleuter- tot en met hoger onderwijs maakt het mogelijk om één gezinsdossier in te dienen: voortaan volstaat één formulier voor alle kinderen samen.

Ook het aantal toe te voegen documenten is beperkt: geen aanslagbiljet meer van de belastingen, geen inschrijvingsdocument van de school.

U kunt een toelage aanvragen tot en met 1 juni van het lopende schooljaar, op papier of online.

Op de website studietoelagen kunt u digitaal een aanvraag indienen. Of de formulieren binnen halen en afdrukken.

Goed om weten hierbij is dat het aanvragen en verkrijgen van een schooltoelage niet alleen voor de ouders interessant is, maar ook voor de school zelf:

  • Een leerling die een schooltoelage krijgt levert de school extra lestijden op. Hierdoor kan de school een beter gelijke-onderwijskansenbeleid organiseren, kleinere klassen maken, meer leerkrachten in dienst nemen, ...
  • Een leerling die een schooltoelage krijgt levert de school extra werkingsmiddelen op. Hierdoor kan de school makkelijker extra zorgmateriaal, nieuw didactisch materiaal, nieuwe handboeken en werkschriften, computers, computerprogramma's, ... aankopen.

Het aanvragen van een schooltoelage is mogelijk op papier of online.

Klik hier voor het papieren aanvraagformulier

Klik hier voor de online-aanvraag

Voor meer informatie helpen we je op het schoolsecretariaat graag verder!