CDI Ieper zorgt voor permanente vorming

In samenwerking met de groep INTRO vzw organiseert het schoolbestuur opleidingen voor maaltijdbedelers, buspersoneel en onderhoudspersoneel. De medewerkers van alle vestigingen van onze scholengemeenschap komen hiervoor regelmatig samen.

Voor leerkrachten worden af en toe gezamenlijke personeelsvergaderingen en gezamenlijke studiedagen georganiseerd. Daarnaast vinden er teamgerichte nascholingen plaats en kunnen de leerkrachten ook deelnemen aan de individuele vormingsinitiatieven.

Jaarlijks organiseert de  scholengemeenschap een cursus EHBO. In elke vestigingsplaats volgde minimum 1 leerkracht de cursus. 

 

Onze scholengemeenschap richt jaarljks een cursus 'gemachtigd opzichter' in.
Een gemachtigd opzichter heeft de bevoegdheid om het verkeer stil te leggen om groepen voetgangers veilig te laten oversteken. Deze opleiding wordt gegeven door de verkeersdienst PZ Arro Ieper.