Het medicijnbeleid van CDI

Kinderen brengen zeer veel tijd door op school. Het is dan ook onvermijdelijk dat de school te maken krijgt met een leerling die ziek wordt op school of een kind dat medicatie moet innemen. Elke school dient een medicijnbeleid te voeren dat goedgekeurd werd door het schoolbestuur. Dit is ten voordele van de veiligheid en de gezondheid van onze kinderen.

  • Zieke kinderen worden niet naar school gestuurd.
  • Wij willen onze kinderen opvoeden in een cultuur dat medicijnen innemen niet zo vanzelfsprekend is.
  • We streven ernaar medicijnen zo veel mogelijk te beperken: medicijnen toedienen gebeurt per uitzondering. Indien het toch noodzakelijk is, wil dan aan de behandelende arts vragen om een medicijn te kiezen met een beperkte frequentie qua inname.
  • Er is een nuloptie voor schoolmedicijnen: de school beschikt niet over eigen medicijnen.
  • Wij aanvaarden enkel medicijnen met schoolattest ingevuld en ondertekend door de ouders of een attest van de dokter. De schoolattesten kun je krijgen op het secretariaat, bij de leerkracht of kan je onderaan deze pagina downloaden. Indien geen schriftelijk toestemming worden medicijnen geweigerd.
  • Medicijnen worden liefst niet meegegeven met de kinderen: af te geven door ouders of verantwoordelijke op het secretariaat of aan de leerkracht, aan het opvangpersoneel of aan de busbegeleiding.
  • Medicijnen worden op school bewaard achter slot, of in de koelkast in een beschermde ruimte.
  • Bij twijfel of plotse ziekte worden de ouders opgebeld. Indien die niet bereikbaar zijn en we oordelen dat een dringend onderzoek nodig is, zullen wij de huisarts, een andere arts of de spoeddienst contacteren.

Download hier het schoolattest voor het toedienen van medicijnen.