Overkoepelende initiatieven van CDI

De scholen van onze scholengemeenschap werken samen op verschillende vlakken. Zo worden cursussen georganiseerd over de schoolgrenzen heen voor het personeel dat eenzelfde taak uitoefent binnen CDI.

I.s.m. de vzw buitenschoolse opvang zorgen we op woensdagmiddag en tijdens de schoolvakanties voor kwaliteitsvolle opvang.

We bouwen samen onze zorgwerking uit. Ook op het vlak van preventie wordt een gemeenschappelijk beleid gevoerd, waar het medicijnbeleid een belangrijk onderdeel van vormt. Dit zijn maar enkele items van onze steeds breder wordende samenwerking. Samen werken, want samen staan we sterker!