Sportlaureaat

PROFICIAT AAN 2066 LAUREAATSCHOLEN
Op de MOEV-Apotheose, want Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) heet voortaan MOEV, in de Topsporthal Sport Vlaanderen te Gent werden 2066 scholen gelauwerd. Deze scholen zijn laureaat van ‘Sport beweegt je school 2.0’ voor het schooljaar 2017-2018.

We kijken er naar uit om ook volgend schooljaar met het hele schoolteam samen te werken om via 'Sport beweegt je school 

Wij kijken er naar uit om ook volgend schooljaar met het hele schoolteam samen te werken om via 'Sport beweegt je school 2.0' een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten op onze school duurzaam te realiseren.

LEVE DE SPORTIEVE CAPUCIENTJES!

sportlaureaat2018