Leerplicht

Wanneer zijn kinderen leerplichtig?

In september van het jaar waarin een kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en is het wettelijk verplicht om les te volgen, ook als het dan nog in de kleuterschool zit. Wanneer een zesjarig kind nog in de kleuterklas zit, is het dus net als een ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatige schoolbezoek.

Kleuters zijn niet leerplichtig

De school biedt echter een waardevolle aanvulling op de opvoeding thuis. Met haar rijk en stimulerend milieu biedt de klas de kleuters een hele waaier aan ontwikkelingskansen. Heel belangrijk is het leren omgaan met leeftijdsgenootjes en met andere kinderen en volwassenen. Daarom dringen we er op aan dat kleuters regelmatig op school aanwezig zijn. Trouwens, kleuters van de derde kleuterklas moeten minstens 220 halve dagen aanwezig zijn om in het eerste leerjaar te mogen starten.

Opmerking

Op onze school zijn de leerlingen verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.