Verkiezingen (2)

 11 oktober 2018I

In 4L gingen de leerlingen naar de stembus. Bij de voorzitter van het stembureau kregen ze bij het vertonen van hun oproepingsbrief een stemformulier.  Met rood potlood kon er geldig gestemd worden. Nadat iedereen zijn stemformulier in de stembus gedeponeerd had, kregen ze hun afgestempelde oproepingsbrief terug als bewijs dat ze aan de verplichte stemming hadden deelgenomen. Na het tellen van de stemmen weten we alvast wie onze klas zal vertegenwoordigen in de leerlingenraad.