Skip to main content

Nieuws bij CDI Ieper

| Koen Schelpe | Nieuws

Vacature directeur ad-interim VBS Lyceum - Heilige Familie

Voor onze vrije basisschool Lyceum – Heilige Familie in Ieper zijn we op zoek naar kandidaten voor de invulling van het ambt van directeur ad interim. Op 2023-02-01 telde deze school 314 leerlingen. Het ambt van directeur zonder lesopdracht staat ad interim open vanaf 1 september 2023.

Deze school vormt samen met kleuterschool ‘t Augustijntje, de school voor buitengewoon onderwijs Het Vlot en de basisscholen Sint-Jozef, Sint-Jan, Immaculata, Capucienen, en Sint-Michiels – Sint-Vincentius de scholengemeenschap Centrumscholen Dekenij Ieper (vanaf 1 september 2023 kleine Vos), een scholengroep met ruim 2160 ingeschreven kinderen.

Deze scholen maken gezamenlijke afspraken rond inhoudelijke en organisatorische aspecten van het schoolleven.

 • FUNCTIE
  • Je bent verantwoordelijk voor de algemene leiding van de school.
  • Je bent de eindverantwoordelijke voor het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, het financieel beleid en de schoolorganisatie.
  • Je bent verantwoordelijk voor het pedagogisch-didactisch beleid.
  • Je coördineert de leerlingenbegeleiding en het zorgbeleid.
  • Je motiveert het team voor de doordachte implementatie van zinvolle onderwijsvernieuwingen.
  • Je engageert je om een goed functionerend beleidsteam uit te bouwen en te enthousiasmeren.
  • Je zet mee je schouders onder de schooloverstijgende samenwerking met de scholen binnen de scholengemeenschap.
  • Je werkt aan je eigen onderwijskundige en pedagogische deskundigheid door professionalisering.
  • Je werkt samen met alle participanten (schoolbestuur, personeel, leerlingen, ouders) om de kwaliteit van de school te bewaken en te bevorderen. Je engageert je om tot een vruchtbare samenwerking te komen met de partners van de scholengemeenschap, de pedagogische begeleiding, de inspectie, het CLB en de beleidsinstanties.
  • Je stuurt de interne overleg- en adviesorganen.
  • Je vertegenwoordigt de school in de scholengemeenschap en manifesteert je als een loyale partner.
  • Je vertegenwoordigt de school in externe overleg- en adviesorganen.

 • PROFIEL
  • Bij indiensttreding voldoe je aan de wettelijke voorwaarden i.v.m. nationaliteit, burgerlijke en politieke rechten, onberispelijk gedrag, taalkennis, onderwijsbevoegdheid, medische geschiktheid. Zie decreet op http://www.ond.vlaanderen.be/edulex
  • Je voldoet aan de diplomavereisten: houder zijn van een diploma van tenminste hoger onderwijs van het korte type en van het bewijs van pedagogische bekwaamheid.
  • Je onderschrijft het christelijk opvoedingsproject van de school en je bent bereid je loyaal in te zetten om de realisatie ervan bij het personeel en de leerlingen te bevorderen.
  • Je beschikt over een ruime ervaring en minstens 10 jaar dienstanciënniteit in het onderwijs en/ of een relevante sector.
  • Je bent op de hoogte van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen.
  • Je kent het leerplanconcept ZILL van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en je zorgt voor de implementatie ervan.
  • Je bent een inspirerend leiderstype.
  • Je beschikt over de nodige pedagogische, organisatorische en digitale competenties om je opdracht efficiënt en kwaliteitsvol uit te voeren.
  • Je hebt een brede belangstelling voor het onderwijs en andere maatschappelijke thema’s.
  • Je kan innoverend en toekomstgericht denken.
  • Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je bent sociaal vaardig en luisterbereid.
  • Je kan omgaan met conflicten en denkt probleemoplossend. Je kiest voor overleg en dialoog.
  • Je bent je ervan bewust dat schooldirecteur zijn geen nine-to-five job is, maar een groter engagement veronderstelt.

 • BEZOLDIGING
  Je loon is conform de salarisschalen verbonden aan het ambt van directeur.
 • PROCEDURE
  De gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae en foto wordt schriftelijk verstuurd tegen uiterlijk 25 juni 2023 (datumstempel geldt als bewijs) aan:
  E.H. Roland Hemeryck, voorzitter CDI, Patersstraat 30, 8900 Ieper
  Deze brief stuur je eveneens digitaal door naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  De kandidaatstelling wordt discreet behandeld. De selectiecommissie zal op basis van de motivatiebrief en CV van de kandidaat oordelen of hij/zij voor een persoonlijk sollicitatiegesprek in aanmerking komt. We voorzien de gesprekken op dinsdag 27 juni 2023 vanaf 18u00 Wie in de eerste ronde geselecteerd wordt, krijgt een tweede uitnodiging voor woensdag 5 juli 2023 vanaf 18u00. De uitnodiging voor het eerste gesprek wordt op 26 juni digitaal verstuurd.
  De aanstelling gebeurt door de Raad van Bestuur van de scholengemeenschap. Het betreft een tijdelijke aanstelling. Na een positieve evaluatie kan er een vaste benoeming volgen.
  De kandidaten worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de beslissing.
  De aanstelling gaat in op 1 september 2023.

  Meer informatie kan u verkrijgen van de algemeen directeur, telefonisch op het nummer 0472 37 19 86 of via mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

  Namens het schoolbestuur
  E.H. Roland Hemeryck,
  Voorzitter